مسیر

ماییم و یک مصیر و هزاران مسیرمان ...

ماییم و یک مصیر و هزاران مسیرمان ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «توافق» ثبت شده است

انشای فرضی دو دانش آموز فقیر و غنی در دوران قبل از توافق و دوران بعد از توافق